Học bổng 85% học phí chương trình thạc sỹ MBA của trường đại học Đức với lộ trình tối ưu chi phí

Học bổng 85% học phí chương trình thạc sỹ MBA của trường đại học Đức với lộ trình tối ưu chi phí

Cùng tìm hiểu những ưu thế của chương trình thạc sỹ MBA trực tuyến học bằng tiếng Anh của trường Đại học IUBH, Đức

Chương trình thạc sỹ MBA 60 tín chỉ hoặc 90 tín chỉ Châu Âu

Trọng tâm đào tạo: định hướng quản trị kinh doanh quốc tế, với trọng tâm là các năng lực quản lý chung và đa văn hóa – điểm khởi đầu nền tảng dành cho con đường phát triển thành công của những nhà quản lý, lãnh đạo

Có thể lựa chọn chuyên ngành:

 • MBA Kinh doanh quốc tế (International Business)
 • MBA Quản trị dữ liệu (Big Data Management)
 • MBA Quản lý Kỹ thuật (Engineering Management)
 • MBA Quản trị IT (IT Management)
 • MBA Kế toán & Tài chính (Accounting & Finance)
 • MBA Marketing
 • Chương trình học thiết kế linh hoạt:
  • Giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh
  • Kỳ nhập học linh hoạt
  • Thời gian học: từ 12 tháng – 36 tháng (Tùy chương trình)
  • Văn bằng được công nhận trong hệ thống văn bằng đại học của Đức
  • SMART ENTRY: chuyển đổi linh hoạt sang hình thức du học tại Đức sau 1 hoặc 2 kỳ học
 • Học bổng đến 85% học phí: hạn đăng ký trước ngày 31/07/2020

Trả lời